VAV

Vadászati Alkalmassági Vizsga
ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA VADÁSZATI ALKALMASSÁGI VIZSGA

Célja:  
Vizslák, retrieverek, fürjész ebek és spánielek vadászati alkalmassági  vizsgája.
A vizsgát egy nap alatt kell teljesíteni minden elhozási feladatot.  

Kizáró okok:   
Az elhozásokat külön kell értékelni, bármelyik megtagadása kizárást von maga után. Ki kell zárni  a vizsgán azt a kutyát, amelyik:
  - lövésfélő, ideggyenge, agresszív
  - vadűző, amely nem hívható vissza és azzal a vadászatot zavarja
  - nem hozza el a lőtt vadat
  - annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadászatot zavarja
  - a vadat kikezdi, elássa 

Sikeres vizsga:
A kutya sikeresen teljesíti a vizsgát, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át megszerzi. A VAV feladatainak teljesítése jó alapot ad arra, hogy a vadászat rendjének megfeleljen, ezért a vizsgán szigorúan kell bírálni a fegyelmet és a kutya lövés utáni munkáját. 

A kutyavezető feladata:         
- A vizsgán megfelelő felszereléssel (póráz, öltözet, stb.) fegyelmezetten vegyen részt a munkában.
- A vizsgáztatók utasításának megfelelően kell a kutyáját vezetni és irányítani
- Kutyáját munkán kívül köteles pórázon tartani.
- Kutyája azonosítását a helyszínen vállalnia kell (pl. tetoválás) 
Vizsgakövetelmények, bírálati szempontok   

1.Viselkedés lőálláson 
(értékszám: 3)

A kutyának a lőálláson álló vadász mellett, vagy a vadász előtt kell feküdni vagy ülni. A hajtás zajára és lövésekre nyugodtan kell maradnia, eső vadra csak parancsra mehet el. Vizsgán a vizsgázók egymástól 15-20 m-re állnak kutyáik mellett. A hajtást a gyakorlati vadászathoz kell közelíteni. Minden kutya előtt egy lövést kell leadni. 

Szabályos végrehajtás:
Ha a kutya láb mellett hasal, vagy ül, sem lövésre sem vadkelésre nem hagyja el helyét. Retriever esetén: Ül vagy áll vezetője előtt, hogy figyelemmel követhesse a hajtás folyamatát, mert ez a pozíció a legalkalmasabb, hogy a leesési helyeket jelölni tudja a gyors és pontos apportírozás érdekében. Helyét csak parancsra hagyhatja el. 

2.Láb mellett követés vonalhajtásban 
(értékszám: 3)            

Vadászat közben gyakran a kutyának nem kell keresnie, ilyenkor vezetője lába mellett haladjon és onnan csak parancsra mehet   el.Vizsgán a rendező vonalba állítja a vizsgázókat és vonalhajtásban indítja el őket. A kutya láb mellett menjen, néhány métert mehet előre vagy hátra is maradhat.Hajtás közben a vizsgázó, vagy a kísérő vadász lövést ad le. Bíró utasítására a kutyát előre kell küldeni, majd visszahívni. 

Szabályos végrehajtás:
Ha a kutya láb mellett a vezetője sebességének megfelelően halad lövésre onnan ne távolodjon el, parancsra menjen előre és visszahívható legyen. Retriever esetén: Vadászaton, vagy mesterséges vizsga közben, a feladat végrehajtásából visszahívott retriever a vezető oldala mellett laza követéssel kell, hogy kövesse vezetője mozgását a terepen (az oldalkövetési távolság legfeljebb 2 méter lehet).Parancsra lövés után a retriever irányba küldhető, megállítható és azonnal visszahívható kell hogy legyen.Mesterséges vizsga esetén vonalhajtásban a retriever vadászkutya részére biztosítani kell lövés utáni szárnyasvad apportírozást.

Bírálni kell:

lövésre, vadesésre a retriever viselkedését. Ha a retriever egyszer kiugrik a vezetője oldaláról, de visszahívható, meg kell felezni az osztályzatot. Az a retriever, amelyik nem hívható vissza, illetve kétszer beugrik, a vizsgából kizárand 

3.Behívás, visszahívás, megállíthatóság
(értékszám: 6)

Keresés közben a kutya a megszokott jelre (sípra, hangra) azonnal reagáljon és jöjjön vissza vezetőjéhez.
Szabályos végrehajtás:           Ha a síp vagy füttyjelre azonnal reagál és visszajön vezetőjéhez, vagy megállva várja a további parancsot.

4.Viselkedés lövésre 
(értékszám: 3)            

Minden olyan feladatnál, de főleg keresés közben kell elbírálni és minősíteni a kutya lövésre történő viselkedését. Ha keresés közben a kutya olyan félelmet mutat a lövésre, hogy a lövés után a munkát nem folytatja, vagy elmenekül, vagy nem akar a vezetőjéhez visszamenni, a vizsgából ki kell zárni. 

Szabályos végrehajtás:
Lövésre a kutya hasaljon, üljön, vagy álljon meg és további parancsig maradjon helyben.

5.Viselkedés vadkeléskor
(értékszám: 3)
           
A vadászatot leginkább az a kutya zavarja, amelyik minden felkelő vad után elrohan.Vadkeléskor a kutyának nem szabad a vad után beugrani, hanem a vezető parancsára folytatni kell a keresést, de ha mégis beugrik visszahívható legyen. 

Szabályos végrehajtás:
Ha vadkelésre a kutya hasal, de legalább helyben marad és nem üldözi a kelő vadat. Retriever esetén:A retriever álljon meg (maradjon helyben a további parancsig). 

6.Keresés vadászaton 
(értékszám: 5)

Vizsgán az adott terepnek megfelelően kerestessünk a kutyával. Lehetőleg 30-40 cm magas növényzettel borított terepen bíráljunk (legelő, lucernás, stb.) 
Szabályos végrehajtás:         
A feladatnál azt kell értékelni, és bírálni, hogy a terephez és a változásokhoz - árok, bokrok, stb. - hogyan alkalmazkodik a kutya keresése azért, hogy vezetője lövéshez jusson.Nem a széles, rohanó keresés a jó, hanem a vad megtalálásának szándéka. Retriever esetén:A feladat végrehajtásánál meg kell követelni: a retrievereknél alapvető viselkedési forma a röviden (cső alatti) keresés. Csak az a kutya kaphat erre a feladatra maximális pontszámot, amelyik önállóan végzi ezt a keresési formát. Az előretartó térölelő mozgásával jutassa lövéshez vezetőjét. 

7. Együttműködés a vezetővel, irányíthatóság 
(értékszám: 4)
           
Bírálandó, hogy a vizsga során mennyire figyel vezetőjére, együtt vadászik-e vele, vagy csak ösztönösen követi. Ugyancsak bírálni kell a kutya irányíthatóságát is. Retriever esetén: Vadászaton azt a retrievert küldjük a feladat végrehajtására, amelyik nem látta a lőtt fácán, ill. nyúl elejtési helyét. A kutya miután megtalálta a leesési, ill. elejtési helyet, a legrövidebb úton kell, hogy elhozza a lőtt vadat. Mesterséges vizsgán: helyezzünk ki két lőtt vadat, a retriever indítási helyétől kb. 50m-re (a vad egymás közti távolsága legalább 20 méter legyen, a kihelyezést a kutya láthatja). 

Szabályos végrehajtás:A vezető előre jelentse be az elhozás sorrendjét. Ha a kutya teljesíti a feladatot, de nem az elvárt sorrendben, az adandó pontszámot meg kell felezni, ha csak az egyik vadat hozza be, nem értékelhető a feladat végrehajtása (nem teljesített). 
8. A vad jelzése, utánhúzás
(értékszám: 4) 

Keresés közben kell bírálni. A kutya, ha megérzi keresés közben a vad szagát, azt viselkedésével, mozgásával jelezze. Lassan húzzon a meglapuló vadra és azt szilárdan állva jelezze.
Hiba:
  - ha jó széllel jelzés nélkül "belerohan" a vadba, és azt felveri,
  - ha a kutya áll és közben a vad elgyalogol

 

Szabályos végrehajtás:
ha a kutya szilárdan áll, jelzi a vadat és azt a vezetője "kitaposással" rebbenti fel.A kutya elöl gyalogoló vadat utánhúzással követi és azt fajtájának megfelelően jelzi.Retriever esetén:keresés közben kell bírálni. Ha a kutya keresés közben megérzi a vad szagát, viselkedésével (mozgásával) kell, hogy jelezzen. Szárnyasvadat keltse fel, nyúl esetében ugrasszon, és azonnal álljon meg a további parancsig (maradjon helyben lőtávolon belül). 

9. Sebzett vad megkeresése csapán 
(értékszám:6)
           
A fácánt 100-200 méterre kell elhúzni, úgy hogy közben egy tompaszögű törést készítünk. A csapa indulási helyét néhány kitépett hasi tollal jelezzük, a végén ott hagyjuk az elhúzott fácánt, azt elrejteni nem szabad.Nyílt terepen a csapa készítője jó széllel, nagy ívben térjen vissza, fedett terepen hagyja a fácánt a csapa végén, majd tovább megy és elrejtőzik úgy hogy lássa amikor a kutya a vadhoz ér. A vonszalékot mindig hátszéllel húzzuk! A kutya a csapa húzását nem láthatja!Ezután a bíró megmutatja a csapa indulási helyét, a vezető a kutyáját 10-15 méteren keresztül követheti pórázon, majd ott szabadon engedi. 

Szabályos végrehajtás:
Vadászaton a kutya önállóan keresse meg a vad leesési helyét, illetve rálövési helyét. A csapát a kutyának önállóan kell kidolgoznia és a vadat a vezetőjéhez kell vinnie.
- ha a csapáról letér, de arra önállóan visszatér nem tekinthető
  hibának
- ha a csapáról letér és nem tér vissza ahhoz, még kétszer
  indítható
- ha a kutya nem jut el a vadig, vagy a vadat nem veszi fel és nem hozza vezetőjéhez, akkor a feladatot nem teljesítette. 
A megtalált vadat a kutya tépés, rágás nélkül vegye fel és vigye vezetőjéhez.

10. Lőtt vad megkeresése légszimattal 
(értékszám:5)
           
Fedett, de átlátható terepen kihelyezünk egy darab lőtt nyulat és azt a kutyával széllel szemben megkerestetjük és elhozatjuk.A kutyát kb. 50 méterről indítjuk el keresni, a vezető kb. 20 méteren keresztül kísérheti. A kutyának önállóan kell megkeresni a vadat, majd azt a vezetőjéhez kell vinnie. 

Szabályos végrehajtás:
A vezető irányíthatja kutyáját, de minél kevesebb paranccsal. Keresési idő: 5 perc Bírálandó a kutya igyekezete a vad megtalálására, orr használata és a vad elhozása. Ha a vadat nem hozza el, a feladatot nem teljesítette. 

11. Lőtt vízivad elhozása mélyvízből 
(értékszám: 4)
           
Olyan, lehetőleg vízinövényzettel ritkán borított vízfelületen vizsgáztassunk, ahol a kutyának úszva kell a bedobott kacsát kihozni és vezetőjéhez vinni. A kutya ne lássa a kacsa bedobását, lehetőleg légszimattal keresse meg és hozza ki. A vezető irányíthatja kutyáját.
Keresési idő: 5 perc 

Szabályos végrehajtás:
Ha egy parancsra keresni indul, felveszi a kacsát és vezetőjéhez érve ülve adja át. Ha a kutya partra érve fogást igazít nem hiba, de ha gyömöszöli, megrágja, játszik vele az hibának számít. Retriever esetében:a retriever irányba küldhető és irányítható. Lényeg az, hogy kevés, halk parancsra (sípra) a retriever határozottan reagáljon és lehető legrövidebb úton hozza ki a kacsát a vízből. Vezetőjéhez érve előtte álljon meg és addig tartsa a vadat, amíg "ereszd!" parancsot nem kap.Ha a retriever bármilyen okból leteszi a kacsát, pontlevonás jár érte. 

 

Field Trial
A Retriever fajtához tartozó mezei munkavizsgára  (Field Trial) 
vontkozó nemzetközi szabályzat
(angol jellegű vadászvizsga, 2000. áprilisi módosított változat)

CÉL
A retriever a vadász nélkülözhetetlen segítőtársa a lövés után. A lövés utáni vizsgák célja a legjobb kutyák kiválogatása, melyeknek igazi hajlamuk van a lelőtt vad felkutatására, jó vérmérséklettel rendelkeznek, használják retrieverspecifikus jelölőképességüket és szaglóérzéküket, tetterőt mutatnak, és kíméletesen apportíroznak. A felvezető ráhatását csak e tulajdonságok olyan nélkülözhetetlen kiegészítőjének kell tekinteni, melynek célja a kutyát a helyén, vagy a felvezető melletti futása közben nyugodtan tartani, ill. a parancsok engedelmes végrehajtására ösztönözni, hogy mindenképpen hagyja magát irányítani, amikor a vad nem láthatóan esett el. 

RENDEZÉS
Az F. C. I 1976. évi innsbrucki közgyűlésén hozott határozattal összhangban (az F. C. I. kizárólag az élő vad alkalmazásával lebonyolított vizsgán adja ki a C.A.C.I.T.- ot), a C.A.C.I.T.- versenyeket csak valódi vadásznapokon, a kutya jelenlétében lelőtt igazi vad felhasználásával lehet rendezni. Kivételt képez a vízi verseny, mely, mint mesterséges próba kerülhet megrendezésre (ld. A 16. pontot).
A vizsgákat a F.C.I. által elismert szervezetekhez csatlakozott egyesületek bonyolítják le. A vadászbérlőkkel egyetértésben a rendezők mindent megtesznek, ami e vizsgák sikeres lebonyolításához szükséges. Felelősek az érvényes szabályzat betartásáért. A lövészeket a rendezők vagy a vendéglátó vadásztársaság jelöli ki.  

Mezei versenyek hajtóvadászat közben, – ennek során a kutyák a helyszínen ülve maradnak-, vagy hajtás közben – ennek során a kutyák a hajtók vonalában, a felvezető mellett haladnak („Walk-up”) – tarthatók. Kívánatos, hogy a kutyákat a hajtóvadászat és a vonalban haladás alkalmazásával, valamint vízben is próbára tegyék (ld. 16. pontot).
a) „Walk-up” közben a bírók, a felszólított kutyák és felvezetőik, valamint a lövészek (bíróként legalább egy) egy vonalban haladnak előre. A vad lelövése után a vonal megáll. A bíró utasítására a vad megkeresésére és visszahozására egy kutyát előreküldenek.
b) Hajtóvadászat alkalmával a bíró utasítására a kutyákat úgy ültetik le, hogy a lehető legjobb lehetőségük legyen a vad jelzésére. A bírók döntik el. Hogy mikor kell a kutyákat apportírozás végett a lelőtt vadhoz küldeni, élettelen vad esetén erre rendszerint a hajtás végén kerül sor.
c) A verseny kiírásában meg kell említeni, hogy ellenőrzik-e a vízben végzett munkát is, továbbá, hogy be kell-e mutatniuk a résztvevőknek az érvényes szabályzat 16. pontja szerinti igazolást.

LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
Ami a lebonyolításra vonatkozó rendelkezéseket illeti, az egyes országokban érvényes szabályokat kell alkalmazni, feltéve, hogy nem ellentétesek az F.C.I. előírásaival.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
Csak a programban felsorolt fajtiszta kutyák vehetnek részt. A kutyáknak az F.C.I. által elfogadott törzskönyvben, vagy az  F.C.I.- hez csatlakozott ország valamely pótnyilvántartásában kell szerepelniük. 

A C.A.C.I.T.- vizsgákon bármilyen korú kutya részt vehet. Ennek ellenére a részvétel szükség esetén a már minősítést kapott kutyákra korlátozható (nemrég megszerzett címek). 
Az erre vonatkozó feltételek: 
a) E korlátozásokat a kiírásban előzetesen ismertetni kell
b) Országonként a korlátozott részvételű vizsgák és az évenként tervben vett C.A.C.I.T. -versenyek aránya legfeljebb 1:3 lehet. 

A vadászatra vonatkozó szigorú európai feltételek miatt a C.A.C.I.T.- versenyek résztvevőinek számát minden ország területének vadban való gazdaságának megfelelően korlátozhatja. Ez a kiírásban előzetesen ismertetni kell.  

A nevezéseket időben meg kell küldeni a szervezőbizottság titkárságának. A nevezési határidőt a kiírásban teszik közzé. A rendezőknek azt javasolják, hogy a kiíráshoz mellékeljenek nevezési lapot, mely tartalmazza a startlistához (résztvevői program) szükséges adatokat: a kutya hivatalos és használt utónevét, fajtáját, ivarát, törzskönyvi számát, teljesítményfüzetének számát, születési idejét, szüleinek nevét, tenyésztőjének nevét, tulajdonosának és felvezetőjének nevét és címét. 

KIZÁRÓ OKOK

a) Nem vehetnek részt az F.C.I. –ből kizárt személy tulajdonában lévő kutyák. Az F.C.I.– hez csatlakozott valamely szervezetnek bármilyen összeggel, bármely okból tartozó személy tulajdonában lévő kutyákat is kizárják.
b) Tüzelő szukák jelenléte szigorúan tilos
c) A nevezési határidő után beérkezett nevezéseket már nem veszik figyelembe.
d) Nevezési díj nem kerül visszafizetésre, kivéve, ha a lemondás legalább 5 nappal a vizsga előtt megtörtént.
e) A nevezések csak akkor érvényesek, ha nevezési díjat is befizették.  A külföldi, nem az adott országban lakó résztvevők a nevezési díjat a vizsga megkezdése előtt, a helyszínen fizethetik be. Ez minden benevezett kutyára vonatkozik, függetlenül attól, hogy jelen vannak-e vagy sem, kivéve a d) pontban megjelölt eseteket.
f) A nevezési határidő után kutyával kapcsolatos módosítást nem fogadnak el.
g) Nem vehetnek részt harapós kutyák, fertőző betegségekben szenvedő kutyák, egyheréjű, vagy rejtett heréjű kutyák, az F.C.I. által el nem ismert szervezethez vagy egyesülethez tartozó személy tulajdonában lévő kutyák. 

A VERSENYEK ELHALASZTÁSA VAGY LEMONDÁSA

Ha a szervező bizottság sürgős okokból a rendezvény időpontjának módosításáról dönt, akkor erről az érintett résztvevőket tájékoztatni kell. A tulajdonosoknak joguk van a már befizetett részvételi díjat az értesítéséről számított 8 napon belül visszakövetelni. A vissza nem követelt díjak az új időpontra történő felhasználásra maradnak meg. A szervező bizottság fenntartja magának a jogot a vizsgák lemondására és a részvételi díjak visszafizetésére.

BÍRÓK

A bírókat a szervező bizottság nevezi ki. Az F.C.I. tagszervezeteinek hivatalos teljesítménybírói listájából választják ki őket. Nevüknek a nevezési határidő előtt a résztvevők rendelkezésére kell állnia, és szerepelnie kell a programban. 
A bírók teljesen önállóan határozzák meg bírálási módszerüket. Mindazonáltal arra kérik őket, hogy tartsák magukat az érvényes szabályokhoz. A szervező bizottság fenntartja magának a jogot, az egész vizsga folyamán, vagy annak egy része alatt a kötelességeit teljesíteni nem tudó bíró leváltására. A bizottság más, alkalmasnak ítélt intézkedést is hozhat. 

RENDEZŐK (SEGÍTŐK)

A rendezőket a szervező bizottság nevezi ki. Feladatuk a bírók támogatása azáltal, hogy szólítják a kutyákat, és biztosítják a résztvevők és a nézők soraiban a szükséges rendet. 

A KUTYÁK FELVEZETÉSE

A felvezetőknek és a kutyáknak jelen kell lenniük a találkozóhelyen történő üdvözléskor, különben kizárják őket. Híváskor készenlétben kell lenniük, és a továbbiakban is folyamatosan a bírók rendelkezésére kell állniuk. A kényszerítő körülményektől eltekintve, a kutyákat a vizsga teljes időtartama alatt ugyanannak a személynek kell vezetnie. A KUTYÁK NEM TARTHATÓK PÓRÁZON, amíg rajtuk van a sor. A tulajdonos vagy felvezető nem tarthat a kezében semmilyen, a korrekcióhoz használható tárgyat. A vizsga folyamán a kutyák mindaddig nem viselhetnek semmilyen kényszerítő nyakörvet vagy bármilyen nyakörvet, amíg a bírónak vannak alárendelve. 
A verseny ideje alatt a kutya testi büntetése kizáráshoz vezet 
A vizsgán bármilyen korú kutyák részt vehetnek, szárnyas vadat és szőrmés vadat is kell vinniük. 

A KUTYÁK FELSZÓLÍTÁSA ÉS KIVÁLÁSA 

A szervező bizottság által történő sorsolás határozza meg az első turnus résztvevőinek sorrendjét. A kutyákat csoportosan, a kiosztott startszámok numerikus sorrendjének megfelelően vizsgáztatják. Amennyire lehetséges, nem vizsgáztatják együtt az ugyanazon személy tulajdonában lévő, vagy általa felvezetett kutyákat. A kutya mindaddig nem zárható ki, amíg két bíró nem minősítette, kivéve, ha kizáró hibát követett el. A bíróknak jogukban áll az egyik kutya számára lelőtt vadat egy másik kutyával elhozatni. A bírók dönthetnek a vizsga döntő futammal („run-off”) való befejezéséről. E végső kiválasztásra mindazokat a kutyákat felszólítják, amelyek még „kitűnő”-t kaphatnak. Mindegyiket egy sorba állítják, abban az esetben is, ha 3-nál több kutya van. A végső kiválasztást elvileg az összes bíró közösen értékeli. A végküzdelem azonos módon befolyásolja az eredményeket, mint az azt megelőző körök. A C.A.C.I.T. kiadásáért folyó verseny csak a C.A.C. – címet már elnyert kutyák között lehetséges. Egy poszton a szervezet által kijelölt két bíró bírál. A versenyt különálló vizsgaként bírálják el. A kutyák annyi apportfeladatot kapnak, amennyit a bírók szükségesnek tartanak. E verseny során elkövetett bármilyen hiba nem befolyásolja a már odaítélt C.A.C.- címet. A bírók eltekinthetnek az C.A.C.I.T.- cím odaítélésétől, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a végzett munka nem volt megfelelő.

VÍZBEN VÉGZETT MUNKA

Nem osztályozható a kutya, ha a vizsga folyamán nem apportált sikeresen mélyvízből. Ha nem áll rendelkezésre víz, akkor igazolni kell, hogy a kutya hivatalos vizsgán (országos vagy nemzetközi) sikeresen apportált vízből. Ezt a vadászati teljesítményfüzetben vagy (az alábbi minta szerint) okirattal kell igazolni. Ha az osztályozandó kutyákat a versenyen vízben nem vizsgáztatták, akkor mód van hideg vaddal történő mesterséges feladat végrehajtására. A vadat a feltételeknek megfelelően a vízben, vagy a túlsó parton kell elhelyezni. 

Az igazolást legalább két hivatalos bírónak kell aláírnia a ’kitűnő” vagy „nagyon jó”, illetve az ezekkel egyenértékű országos értékelés feltüntetésével. 
Érvényességi idő: 2 év 

AZ F.C.I. ÁLTAL ELISMERT VEZETŐ SZERVEZET NEVE
Alulírottak (két hivatalos bírók) igazoljuk, hogy a ………… nevű, ……………………fajtájú, ……………ivarú, …………törzskönyvi számú kutya a …………-án, az ……………vadászati idényben a ………………………. egyesület  által megrendezett vizsgán a mélyvízben végzett, a vad riasztását és gyors apportírozását magába foglaló munkájáért ……………………minősítést kapott.
Aláírások: ……………… 

A MUNKA ÉRTÉKELÉSE

a) Az ideális retriever figyelmes, kitartó („steady”) és nyugodt, anélkül, hogy felvezetője figyelmét igényelné. Jól kell jeleznie a vadat, és hosszú ideig meg kell jegyeznie a vad elejtésének helyét. Apportra küldéskor kitartóan kell keresni, tetterőt kell mutatnia, jó szimattal és a vad felkutatására való képességgel kell rendelkeznie. Mindenféle terepen kell dolgoznia, a vizet haladéktalanul, bátorítás nélkül kell eltűrnie. Úgy dolgozik, hogy kedvébe járjon felvezetőjének („will to please”), kapcsolatot tart vele, de anélkül, hogy függőségbe kerülne tőle. Megtalálás után a vadat gyorsan, kifogástalanul és kíméletes fogással kell elhozni, és korrekten kell átadnia. 

b) SÚLYOS HIBÁK: (korábbi szöveg szerinti sorrend)
- a felvezetőtől való túlzott függőség
- a felvezető hangos beavatkozása
- „first dog down”
- nyugtalan viselkedés a helyszínen, mely miatt a felvezetőnek túl sok figyelmet kell szentelnie a kutyára
- rossz kontrollálhatóság és /vagy a vadászterület fölösleges zavarása
- rossz jelölőképesség és/vagy az elrejtés helyének téves emlékezetbe idézése
- nem megfelelő láb mellett követés
- hanyag apportírozás
- lassú és /vagy tetterő nélküli munka
- egyszeri „eye-wipe” 

SÚLYOS HIBÁT ELKÖVETETT KUTYA NEM KAPHAT „KITŰNŐ” MINŐSÍTÉST.Az „eye-wipe” kifejezés definíciója: ki nem használt lehetőség a vad megtalálására és visszahozására, ha azt a másik odaküldött kutya azonos feltételek mellett megtalálta, vagy a bírói grémium, illetve annak tagja(i) szedi(k) fel.A „first dog down” kifejezés definíciója: ki nem használt lehetőség a sebesült vad megtalálására és visszahozására, melyet a kutya jelzett, melyért azonnal odaküldték, és melyet a következő kutya sem talált meg, vagy a bírók szedték fel.

c) KIZÁRÓ HIBÁK: (a korábbi szöveg szerinti sorrend)
- a vad felcserélése
- testi kontaktus a kutyával
- agresszív viselkedés
- „kemény száj”
- ugyanazon SÚLYOS HIBA (17b pont) kétszeri elkövetése
- vonítás vagy ugatás
- a lövéstől való félelem
- beugrás
- kikerülés az ellenőrzés alól, le nem lőtt vad üldözése, vagy lőtt vad apportírozása közben további vad hajszolása
- két „eye-wipe”
- a vízbe lépés megtagadása
- a megtalált vad apportírozásának megtagadása 

„Beugrás” definíciója: Amikor a kutya parancs nélkül, apportírozási szándékkal elhagyja helyét, és közben meg kell állítani. 

DÍJAK ÉS ÉRTÉKELÉS

A kitüntetéseket csak akkor ismeri el hivatalosan az F.C.I., ha vizsgát legalább hat kutya részvételével bonyolítják le. A bíróknak jogukban áll a díjak kiadásától eltekinteni, ha véleményük szerint a végzett munka nem volt megfelelő. A díjakhoz és helyezésekhez minősítés jár: kitűnő, nagyon jó vagy jó, illetve a megfelelő országos értékelés. Minősített helyezést csak olyan kutyák kaphatnak, melyek nem követtek el kizáró hibát. A C.A.C.I.T. elnyeréséhez a kutyának tökéletes, kiemelkedő minőségű teljesítményt kell nyújtania. 

A vizsga végén a bíróknak ki kell hirdetniük, és meg kell magyarázniuk a végeredményeket. Távozásuk előtt át kell adniuk a rendezőknek a ranglistát. 

FCI-változat: 04/2000 Jóváhagyva az Együttes Elnökség 1997. III.12-13-i párizsi és 2000. IV. 6-7-i athéni ülésén Érvényes: 2000. november 1-től 

Táblázat a Field Trial értékeléséhez
FELADAT
SZORZÓ
OSZTÁLYZAT.
PONTSZÁM

1. Vonalhajtás : viselkedés láb mellett, fegyelmezettség 4
2. Vonalhajtás :viselkedés lövésre, nyugodtság 5
3. Kontaktustartás, kitartás, irányíthatóság  6
4. Hajtásban lőtt szárnyas vad leesési helyének jelzése  6
5. Hajtásban lőtt szőrmés vad helyének jelzése  6
6. Hajtásban lőtt szárnyas vad lendületes keresése, találni akarás, önállóság  5
7. Hajtásban lőtt szőrmés vad lendületes keresése, találni akarás, önállóság.  5
8. Hajtásban lőtt szárnyas vad elhozása, átadása  6
9. Hajtásban lőtt szőrmés vad elhozása, átadása  6
10. Nádkedvelés, vízszeretet  5
11. Irányíthatóság mély vízben  6
12. Kacsa elhozása a túlsó partról, önállóság  6
ÖSSZESEN:

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)